Projekty

Projekty

V rámci nášho združenia vzniklo mnoho projektov. Naši členovia sa združujú do menších skupín na základe záujmov spoločne sa venujú rôznym aktivitám.